اما و اگرهاي مصوبه سقف 25 درصدي اجاره‌بها؛

عرضه تنها راه علاج پایان دادن ناز موجران و تمنای مستاجران!

تنها راه علاج این سال‌ها و روزهای بازار مسکن، اتمام پروژه‌های ناتمام به جای مانده مسکن مهر و در دست اقدام مسکن ملی است و باید آن قدر بازار مسکن از عرضه اشباع شود که جای نازکردن موجر و تمنای مستاجر عوض شود.