روش های تشخیص چرم طبیعی

فرآورده های چرمی ازجمله کالاهای گرانقیمت بازار پوشاک به شمار می آیند. به همین جهت تشخیص چرم اصل از چرم مصنوعی و شیوه نگهداری آن اهمیت قابل توجهی دارد. در این گزارش روش های تشخیص و نگهداری چرم را از دیدگاه کارشناسان این رشته جمع آوری کرده ایم.