رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان:

انحصار در تولید برخی از پارچه های مبل قیمت ها را افزایشی کرد/مبل ۱۰ میلیون تومانی۴۰ میلیون شد

عباسی از انحصار در تولید برخی از پارچه های مصرفی در مبلمان خبر داد و گفت: دستگاه های نظارتی، نظارتی روی مساله تامین مواد اولیه ندارد، به همین دلیل قیمت مبل راحتی از ۱۰ به ۴۰ میلیون تومان رسیده است.