قیمت فروش عمده گوشی‌های سامسونگ در بازار

قیمت فروش عمده گوشی‌های سامسونگ در بازار

<p><span style="font-size: larger;">ستون امروز نبض بازار مربوط به قیمت فروش گوشی&zwnj;های سامسونگ در بازار تهران به صورت عمده در تاریخ یکشنبه 24 خرداد ماه 94 می باشد .</span></p>

به گزارش مازنداصناف ستون امروز نبض بازار مربوط به قیمت فروش گوشی‌های سامسونگ در بازار تهران به صورت عمده در تاریخ یکشنبه 24 خرداد ماه 94 می باشد .


قیمت فروش عمده گوشی‌های سامسونگ در بازار تهرانستون امروز نبض بازار مربوط به قیمت فروش گوشی‌های سامسونگ در بازار تهران به صورت عمده در تاریخ یکشنبه 24 خرداد ماه 94 می باشد . قیمت های درج شده مربوط به فروش عمده می باشد که بصورت تک فروشی و قیمتی بالاتر در مراکز فروش موبایل در سطح شهر عرضه میگردد .


قیمت فروش گوشی‌های سامسونگ در بازار تهران به صورت عمده / قیمتها به هزار تومان می باشد  :

ACE 4 5MP INT -   269
STAR 2 PLUS INT -   238
CORE PRIME  378 INT  -   392
CORE2 2SIM  -   347
GRAND NEO PLUS 452 INT  -   468
GRAND PRIME INT  -   528
S3 2SIM 619  INT  -   633
S4 BLK EDITION GARANTY -    970
S4 INT BLK/GOLD -    920
S5 MINI 2SIM -    853
S5 INT BLK/W  -   1.324
S5 GARANTY BLK/W/GOLD -    1.340
S5 2SIM 4G GOLD -    1.275
S6 INT BLK 1735 W 1745 BLUE 1750 GOLD  -   1.760
S6 2SIM  INT  BLK/W 1855 GOLD  -   1.865
S6 EDGE 32G INT BLK/W 2580 GOLD -    2.610
S6 EDGE 64G INT BLK  -   2.720
A3 2SIM -    702
A3 2SIM INT -    720
A5 2SIM  -    907
A5 2SIM  INT  924 GOLD -    942
A7 2SIM 1158 INT -    1.185
E5 2SIM INT  -   757
E7 2SIM  885 INT -    908
J1 INT 330 GARANTY -    335
TAB A 8 INT -    988
TAB A 10  1165 INT -    1.233
T705 -    1.154
T805  -   1.458
NOTE 2 BLUE INT -    805
N9005 32G -   1.300ارسال دیدگاه