logo

کد خبر : 7675
تاریخ خبر : 1393/06/26
 سرنوشت دردناک مردم این شهر را بخوانید!
? عملي که موجبات عذاب الهي را فراهم مي کند؛

سرنوشت دردناک مردم این شهر را بخوانید!

<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'> حضرت عـیـسـى (ع) به حواریون فرمود: اى دوستان خدا، خوردن نانى خشک با نمک و خـوابـیـدن بـر مزبله ها سزاست در صورتى که در دنیا و آخرت در عافیت باشد.</span></p>

به گزارشمازند اصناف و به نقل از تراز؛ در کتاب اصول کافی روایت بسیار تکان دهنده ای از امام صادق علیه السلام نقل شده است. حضرت می فرماید:


«عـیـسـى بـن مـریـم (ع) از شهری گذر می کرد که همه اهالی آن به همراه پرنده ها و جاندارانش هم زمان مرده بودند. حضرت عیسی (ع) به یارانش فرمود: این مردم با عذاب الهی هلاک شده اند زیرا اگر به تدریج مرده بودند هر کدام دیگری را به خاک می سپردند.


حواریون گفتند: از خداوند طلب کن تا اینان را زنده کند و ببینیم به چه عملی گرفتار عذاب شده اند تا ما از آن دوری نماییم.


حضرت از پروردگار خود خواست و ندا شد که آنها را صدا بزن. شب هنگام آنها را صدا زد و تنها یکی از مردم آن شهر پاسخ داد. حضرت به او فرمود: وای بر شما، چه عملی مرتکب شده اید؟


آن مرد گفت:
۱- پرستش طاغوت
۲- دوستى دنیا
۳- ترس اندک (از خـدا)
۴- آرزوى دور و دراز
۵- و غـفلت در سرگرمى و بازى؛


حضرت فرمود:
پرستش شما از طاغوت چگونه بود؟ عرض کرد: گنهکاران را فرمانبرى داشتیم.
دوستی شما به دنیا چگونه بود؟
گفت: مانند دوستى کودک به مادرش! هر وقت دنیا به ما رو می آورد شاد می شدیم و اگر رو بر می گرداند ناراحت می شدیم!
فرمود: سـر انـجام کار شما بکجا کشید؟
عرض کرد: شبى را به خوشى بسر بردیم و بامدادان در هـاویه افتادیم.
فرمود هاویه چیست؟ عرض کرد: سجین است.
فرمود: سجین چیست؟
عرض کـرد: کـوههایى از آتش گداخته که تا در روز قیامت بر ما فروزان است.
فرمود: چه گفتید و به شما چه گفتند:؟
عرض کرد: گفتیم ما را به دنیا بر گردانید تا از دنیا روگردان شویم و زهد ورزیم.
ندا آمد: دروغ مـیگویید!
حضرت فرمود: فقط تو پاسخ ما را دادی و بقیه حرفی نگفتند؟
عرض کرد: یا روح الله، همه آنها به دهنه و لگام آتشین مهار شده اند و به دست فرشتگان سخت و تند گرفتارند و من در میان آنها به سر می بردم ولى از آنها نـبـودم. تا آن هنگام که عذاب خدا آمد مرا هم با ایشان در برگرفت، پس من به تار موئى بـر لبـه دوزخ آویزانم و نمی دانم که آیا در آن به رو درافتم و یا از آن رهائى می یابم؟
حضرت عـیـسـى (ع) به حواریون فرمود: اى دوستان خدا، خوردن نانى خشک با نمک و خـوابـیـدن بـر مزبله ها سزاست در صورتى که در دنیا و آخرت در عافیت باشد.»سه نکته:

* مهمترین نکته در شنیدن حکایات پندپذیری است. زیرا هرکه گمان برد خودش از این مهلکه ها در امان است در واقع بدبختی اش همین جاست! حواریون حضرت عیسی (ع) به این نکته پی بردند لذا گفتند می خواهیم بدانیم علت هلاک آنها چیست تا ما از آن علل دوری نماییم.


** پرستش طاغوت، دوستى دنیا، ترس اندک (از خـدا)، آرزوى دور و دراز و غـفلت در سرگرمى و بازى. امروز نیز هر کدام از این ۵ عامل به نوعی در روزگار ما وجود دارند. خیلی از مسلمانان در برابر ظلم طاغوت سکوت می کنند و این سکوتشان بهترین کمک و پیروی برای طاغوت است! دنیادوستی هم در بین ما گسترش یافته و برای بدست آوردن دنیا همه کار می کنیم! آرزوهایمان هم حد انتها ندارد! مرتکب معاصی می شویم و از خدا ترسی نداریم! و در بازی های این دنیای فانی غرق شده ایم...!


*** نکته مهمی که نباید از آن غافل شد اینست که اصل دنیا و آرزو و سرگرمی و... بد که نیستند هیچ، گاهی خوب و پسندیده هم هستند. آنچه نکوهش شده و آنچه موجب هلاکت این قوم شد دلبستگی به دنیا و آرزوهای دراز بود. به گونه ای که انسان یادش برود برای چه به این دنیا آمده و مقصدش کجاست. وگرنه انسان به وسیله بهره گیری صحیح از نعمات همین دنیا می تواند رضایت خدای تعالی و حسن عاقبت را به دست بیاورد.